NewsAugust 24, 2022

Huddly AS – Mandatory Notification of Trade – Primary insider

Ragnar Kjos, CFO and primary insider of Huddly AS has on 23 August 2022 purchased 40,000 shares in the company at an average price of NOK 5,95. Kjos holds 80,000 shares in the company after the purchase.

This information is subject to the disclosure requirements in article 19 of the Regulation EU 596/2014 (the EU Market Abuse Regulation) and section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

569501_Ragnar Kjos_23.08.2022_Skjema for melding om transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar («primærinnsidere») og deres nærsta°ende (KRT-1500).pdf

PDF file